Vrienden van de J.H. Donnerschool

Met ‘Vrienden van de J.H. Donnerschool’ willen wij een zo groot mogelijk draagvlak organiseren onder deze zeer speciale school. Ik vertel je graag het waarom.

Direct na de meivakantie gaan de basisscholen weer open. Voor veel ouders een opluchting maar het vraagt van alle scholen dit jaar door de corona crisis extra inspanning. En ook hier geldt dat dit voor de leerkrachten, (gast)ouders en leerlingen van J.H. Donnerschool een nog grotere uitdaging is. Uiteindelijk is deze periode voor deze kinderen en hun (gast)ouders nog aanmerkelijk zwaarder dan voor andere kinderen en hun ouders.

Misschien ken je de J.H. Donnerschool in de Glind? De leerlingen komen in het regulier onderwijs niet tot hun recht. Zij zijn niet zelden in hun jonge leven al flink beschadigd en hebben een andere aanpak of omgeving nodig. De J.H. Donnerschool biedt dat in combinatie met reguliere lesstof en speciale aandacht voor elke leerling. Leerlingen kunnen doorstromen naar het regulier onderwijs of een andere vorm van speciaal onderwijs. Een school dus waar begeleiding en speciaal onderwijs zijn afgestemd op elk individueel kind met als doel ook voor deze kinderen een perspectiefvolle toekomst te realiseren.

Bijzonder aan de leerlingen op de J.H. Donnerschool is eigenlijk, dat zij een dubbele tegenslag hebben:

  1. én zij hebben al veel meegemaakt of hebben hinder ervaren door bijvoorbeeld trauma’s, hechtingsproblematieken, ASS problematiek en diverse combi’s van diagnoses
  2. én zij hebben niet de uiterlijke kenmerken, die kinderen met een zichtbare handicap een hogere gunfactor verschaffen

Dit brengt met zich mee, dat echte compassie met deze kinderen in de samenleving niet vanzelfsprekend is. Daarnaast krijgt de school weliswaar per leerling meer geld vanuit de overheid, dan de meeste leerlingen in het reguliere onderwijs, maar dat is bij lange na niet voldoende om alle kosten te dekken, die gemaakt zouden moeten worden om deze kinderen te bieden, wat ze eigenlijk nodig hebben.

Ik trek me het lot van de leerlingen en leerkrachten van de J.H. Donnerschool aan. Juist vanwege de hiervoor genoemde dubbele tegenslag. Daarbij … niet alleen voor de kinderen zelf, maar ook voor de samenleving als geheel is een zo goed mogelijke begeleiding van juist deze kinderen met positief perspectief van het grootste belang. De samenleving kan de competenties van deze leerlingen heel goed gebruiken, mits die tot groei kunnen komen.

Op basis van het voorgaande is bij mij het plan gerijpt voor ‘Vrienden van de J.H. Donnerschool’ met als doelstelling: een groot draagvlak organiseren voor deze speciale school. Zowel financieel, als in natura. Het doel van de ‘Vrienden van de J.H. Donnerschool’ is het mogelijk maken van projecten, die door de school als dienstbaar worden geacht voor de leerlingen, maar waarvoor geen of nog onvoldoende middelen beschikbaar zijn. De gedoneerde gelden komen rechtstreeks ten goede aan de projecten uit deze lijst. We zoeken dus zowel bedrijven als particulieren om ‘Vriend’ te worden. Dat kan heel eenvoudig via de website vrienden-donnerschool.nl

In gesprek met de directeur bestuurder Jan Hofman (links op de foto, dan van rechts naar links: Tjeert Jan Bosman, directeur VSO en Dirk Jan de Jong, directeur SO) is duidelijk geworden, dat hij en de school bijzonder blij zijn geworden van dit initiatief. Dat is fijn, want daar begint het natuurlijk wel mee. Toen vervolgens een mooi comité van aanbeveling kon worden gevormd, werd mij uit de motiveringen duidelijk, dat de J.H. Donnerschool kan rekenen op veel sympathie.

Ik ben daarom reuze benieuwd of ik ook via deze persoonlijke blogsite mensen, organisaties en bedrijven kan bereiken, die net als ik compassie hebben met deze ‘niet aaibare’ doelgroep en die graag mee willen doen als ‘Vriend van de J.H. Donnerschool‘.

Kijk vooral eens naar de projectenlijst. Misschien staat er iets tussen, waar jij met jouw bedrijf een bijzondere bijdrage kunt leveren?