Wat doe ik?

Kan niet uit iets kleins toch iets groots ontstaan? Laat de natuur ons dat niet elke lente weer zien? Het kleinste zaadje kan uitgroeien tot een grote plant als de omstandigheden goed zijn. Ik kies voor een liefdevol bestaan. De best mogelijke groeibodem voor al wat leeft.

Dossier Armoede => STAB en STAB22.nl

Getriggerd vanuit eigen jeugd werd ik - in aanloop naar de Tweede kamer verkiezingen in 2021 - getroffen door een artikelen reeks op Follow the Money. Armoede en schulden hebben grote impact op de gezondheid en het welzijn van mensen. In Dossier Armoede heb ik veel informatie verzameld. Naast geldgebrek (armoede en schulden) veroorzaken ook laaggeletterdheid, trauma's, cultureel onbegrip (en daaruit voortvloeide discriminatie) en het verliezen van werk bij volwassenen èn hun kinderen immense stress. Met alle gevolgen van dien. Onderzoek wijst uit, dat elke euro besteed aan het bestrijden van deze stress zichzelf maar liefst negen keer terugbetaald. Dus ... waarom nog wachten?

>> Website

----------------------------------------------------

Via het lokaal burgerinitiatief 'Samen tegen armoede in Barneveld' (STAB) zijn we eind november 2021 gestart met een serie gesprekken over en rond armoede. Om te beginnen met het bespreekbaar te maken. Bij de mensen die er mee moeten leven, maar ook bij de mensen, die geen weet hebben van de ellende die armoede en schulden - ook voor de samenleving - met zich meebrengen. Na het aanbieden van een 7-puntenplan zijn we nu volop in gesprek met anderen, die zich bezighouden met de problematiek van armoede en schulden. Om SAMEN echt iets tegen armoede te doen in onze gemeente.

>> Website van Samen tegen armoede in Barneveld (STAB)

----------------------------------------------------

Als aanvulling op de website van STAB hebben we eind 2022 een tweede website gemaakt, waarop we alle op de armoede- en schuldenproblematiek gerichte initiatieven en organisaties hebben verzameld.

>> Website STAB22: Hulp bij Geldzorgen in Barneveld

Buurthuis Bronveld

In de wijk Oldenbarneveld staat Buurthuis Bronveld. Ontzettend belangrijk voor deze op allerlei manieren diverse wijk, waarin het lastig is gebleken om alle verschillende culturen met elkaar in contact te brengen en zo samen voor meer sociale cohesie te zorgen.
Als belangrijkste taken zie ik - naast het penningmeesterschap - voor mezelf:

>> Website

Vrienden van de J.H. Donnerschool

De leerlingen op de J.H. Donnerschool in De Glind hebben al veel meegemaakt. Daardoor zijn ze niet (meer) welkom in het reguliere onderwijs. De Donnerschool biedt deze leerlingen een veilige en liefdevolle leeromgeving en daarmee alsnog een echt perspectief. Maar de school mist het grote netwerk dat gewone scholen voor basis- en voortgezet onderwijs wel hebben. 

Met de Vrienden willen we dit gemis opvullen, door samen een netwerk onder en rond de Donnerschool te bouwen. 

Dat netwerk bestaat inmiddels uit 

Ook jij bent van harte welkom!

>> Website