Wat doe ik?

Als je een droom hebt, moet je daar ook wel wat mee doen. Tegelijkertijd is het onzinnig veel energie te besteden aan iets, waarop je geen enkele invloed hebt en waar je dus ook niet kan bijdragen tot een verbetering. Aan de droom om in vrijheid samen te leven in een inclusieve en rechtvaardige wereld, waarin voor onveiligheid en armoede geen plek meer is, kan ik alleen een relatief kleine bijdrage zijn. Maar hé, maken vele kleintjes niet één grote? En kan niet uit iets kleins toch iets groots ontstaan? Laat de natuur ons dat niet elke lente weer zien?

 • Dossier Armoede
  Getriggerd vanuit eigen jeugd werd ik - in aanloop naar de Tweede kamer verkiezingen in 2021 - getroffen door een artikelen reeks op Follow the Money. "Dit kan niet waar zijn", dacht ik in eerste instantie. Het bleek wel zo te zitten. Armoede en schulden hebben heel vaak grote impact op de gezondheid en het welzijn van mensen. In Dossier Armoede heb ik veel informatie verzameld. Naast geldgebrek (armoede en schulden) veroorzaken ook laaggeletterdheid, trauma's, cultureel onbegrip (en daaruit voortvloeide discriminatie) en het verliezen van werk bij volwassenen èn hun kinderen immense stress. Met alle gevolgen van dien. Onderzoek wijst uit, dat elke euro besteed aan het bestrijden van deze stress zichzelf maar liefst negen keer terugbetaald. Via lokaal initiatief droom ik van een Nederland, waarin het onrecht van armoede niet meer bestaat. Vanaf eind november zijn we gestart met een serie gesprekken over en rond armoede. Je leest er meer over op www.armoede-barneveld.nl

 • Wijkplatform-Oldenbarneveld.nl en Welzijn Barneveld
  In
  navolging van Herman Tjeenk Willink’s boek ‘Groter denken, kleiner doen’ bouwen we sinds 2018 samen met vrijwilligers en instanties aan een brug tussen wijkbewoners onderling, maar ook richting hulpverleners als Welzijnsorganisaties, Wijkagent en BOA, Woningstichting, het Taalhuis, budgetbegeleiders, het Juridisch Steunpunt en ook het gemeentelijk apparaat. Met als doel: een wijk met een sociaal netwerk, waarin zoveel mogelijk bewoners de mogelijkheid vinden om plezierig met elkaar samen te leven, samen te werken en samen te spelen. Tot 1-1-2022 heb ik hiervoor mijn beste beentje voorgezet als voorzitter van het Wijkplatform. Vanaf die datum zal ik hetzelfde doel nastreven in deelprojecten van het Wijkplatform in samenwerking met Welzijn Barneveld. Want de problematiek die mensen onnodige en gevaarlijke stress bezorgt (bijvoorbeeld door armoede, laaggeletterdheid, cultureel onbegrip, trauma's, schulden, ontslag, ondermijning etc.) wordt op lokaal niveau volgens onderzoek door de Erasmus Universiteit het best bestreden via een goed sociaal netwerk. Zegt het gezegde niet: "Beter een goede buur, dan een verre vriend"?

 • Vrienden van de J.H. Donnerschool
  De leerlingen op de J.H. Donnerschool zijn in hun jonge leven komen in het regulier onderwijs niet tot hun recht. Echte compassie met deze kinderen in de samenleving is niet vanzelfsprekend. Met de ‘Vrienden’ bouwen we samen aan een netwerk en breed draagvlak. Met als doel: projecten mogelijk maken, die door de school als dienstbaar worden geacht voor de leerlingen, maar waarvoor geen middelen beschikbaar zijn.

 • Comité Vier 5 mei
  Op 4 mei her- en gedenken we.
  Volgens het officiële memorandum herdenken we die dag ‘allen - burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.’ Zelf zou ik dit herdenken graag verder uit willen breiden naar ook alle veteranen, die naar elders zijn uitgezonden in oorlogssituaties en bij vredesoperaties en daar getraumatiseerd uit zijn teruggekeerd. Zij zijn weliswaar niet fysiek gestorven, maar hun leven en dat van hun gezinnen is soms wel compleet verwoest.
  Op 5 mei vieren we, dat we in vrijheid mogen leven.
  Vrijheid is een buitengewoon belangrijke zaak. Ze is niet overal aanwezig. Er moet soms voor gevochten worden. En ze is volgens mij alleen echt waardevol als jouw vrijheid niet ten koste gaat van de vrijheid van een ander. Vanuit dat besef zet ik me in voor het comité Vier 5 mei in Barneveld.

 • Blogs
  Van 2017 tot de zomer van 2021 veelal gericht op landelijke en internationale issues. Na de zomer van 2021 zullen ze lokaal worden ingestoken. Via blogs kan ik mij uiten en zowel mijn boosheid als ideeën delen.

 • Lezingen / presentaties
  Ik heb niet de persoonlijkheid om via de politiek iets te doen. Daarom deel ik wat me bezighoudt via deze site en indien gewenst via een lezing / presentatie.