Welkom!

Je bent op mijn persoonlijke website beland. Daarop wil ik je graag meenemen met de dingen die mij momenteel bezighouden.

Hemels leven in de hel? 

"Nou, nou", hoor ik mezelf denken. "Dat is wel heel sterk aangezet." Dat klopt! En toch is dit, wat me uiteindelijk duidelijk is geworden. We leven in een wereld die beheerst wordt door ego-denken en -handelen en die daardoor ook door een groeiend aantal mensen in de 'beschaafde' en rijke wereld dagelijks als een soort van hel wordt beleefd. (Bijna) niet voor te stellen voor de mensen die het (nog) goed gaat. 

Een wereld waar men liever ruzie maakt, dan samen te zoeken naar een samenleving, waar aan alle mensen een menswaardig bestaan wordt aangeboden. We zien het terug in het gedrag van de machtigen op aarde. Van de grote bedrijven tot kleine ondernemers, die ook groot willen worden. Van landen Rusland en China tot de Verenigde Staten. Ook in eigen land, stad of dorp bij om het even welke politieke partij. 

Een wereld ook waarin we geen genoegen nemen met er gewoon te zijn, maar dat laten afhangen van hoe anderen ons waarderen. En als ons dat niet op een 'vriendelijke' manier lukt, dan maar kwaadschiks. En zo maken we het leven van onszelf en/of dat van anderen ook liever tot een soort van hel, dan dat we gewoon gelukkig zijn. Want niet alleen voor de machtigen geldt, dat zij hun ego opblazen. Dat doet iedereen, die zich er niet van bewust is. Of ken jij nooit gevoelens van superioriteit of juist inferioriteit jegens anderen? Dat is leven 'naar het ego, dat leeft door te vergelijken.' zegt Eckhart Tolle. 'Het ego heeft conflicten nodig. Dat verklaart waarom je zoekt naar vrede, vreugde en liefde maar ze niet lang kunt verdragen. Je zegt dat je gelukkig wilt worden, maar je bent verslaafd aan je ongeluk. Je ongeluk komt ten diepste niet voort uit je levensomstandigheden maar uit je conditionering.' Ofwel: Je bent niet wat je overkomt, het gaat erom hoe je daarmee omgaat. 

Hoe je Hemels kunt leven in de hel!

Het is dit 'geheim', waar ik me steeds meer van bewust ben geworden. Door te kijken naar mensen als Nelson Mandela, de in 2018 overleden Stephen Hawking en de in 2021 overleden Bibian Mentel. Naar mijn nog geen 20 jaar geworden neef Peter - over wie zijn vader, mijn broer Johan, het prachtige boek 'Levenskunstenaar' schreef. Naar mijn eigen lief Karin ook vanaf het moment dat bij haar out of the blue een tumor met uitzaaiingen werd geconstateerd met als conclusie 'ongeneeslijk' ziek. En bovenal door me over te geven aan inmiddels diverse ervaringen van intens geluk in zware en moeilijke situaties. Door iets dat verder gaat dan geloven, namelijk dat ik geroepen ben om de Liefde te ZIJN. En door dat elke dag op meerdere momenten van de dag te beseffen en daadwerkelijk even meditatief stil te staan. Mijn STAR-gebed voor een Ontwaakt Leven: 

Ask: 

Reply:


Want 'Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always'

Ook vanuit de keuze er nu in de eerste plaats voor mijn lieve vrouw te kunnen zijn, ben ik gestopt met heel actief doen. De hieronder beschreven doe-projecten moeten het dus even zonder mij als aanjager stellen. Ik kies ervoor om even alleen maar mens naast mensen te zijn. En daarin te groeien en erover te schrijven. Om misschien - als ik erin slaag om mijn ego en pijnlichaam echt los te laten - daarna het doen op een nieuwe manier weer op te pakken.

Laatste aanpassing juni 2024

Dossier Armoede => StaB en StaB22.nl

Getriggerd vanuit eigen jeugd werd ik - in aanloop naar de Tweede kamer verkiezingen in 2021 - getroffen door een artikelen reeks op Follow the Money. Armoede en schulden hebben grote impact op de gezondheid en het welzijn van mensen. In Dossier Armoede heb ik veel informatie verzameld. Naast geldgebrek (armoede en schulden) veroorzaken ook laaggeletterdheid, trauma's, cultureel onbegrip (en daaruit voortvloeide discriminatie) en het verliezen van werk bij volwassenen èn hun kinderen immense stress. Met alle gevolgen van dien. Onderzoek wijst uit, dat elke euro besteed aan het bestrijden van deze stress zichzelf maar liefst negen keer terugbetaald. Dus ... waarom nog wachten?

>> Website

----------------------------------------------------

Via het lokaal burgerinitiatief 'Samen tegen armoede in Barneveld' (STAB) zijn we eind november 2021 gestart met een serie gesprekken over en rond armoede. Om te beginnen met het bespreekbaar te maken. Bij de mensen die er mee moeten leven, maar ook bij de mensen, die geen weet hebben van de ellende die armoede en schulden - ook voor de samenleving - met zich meebrengen. Na het aanbieden van een 7-puntenplan zijn we nu volop in gesprek met anderen, die zich bezighouden met de problematiek van armoede en schulden. Om SAMEN echt iets tegen armoede te doen in onze gemeente.

>> Website van Samen tegen armoede in Barneveld (STAB)

----------------------------------------------------

Als aanvulling op de website van STAB hebben we eind 2022 een tweede website gemaakt, waarop we alle op de armoede- en schuldenproblematiek gerichte initiatieven en organisaties hebben verzameld.

>> Website STAB22: Hulp bij Geldzorgen in Barneveld

Buurthuis Bronveld

In de wijk Oldenbarneveld staat Buurthuis Bronveld. Ontzettend belangrijk voor deze op allerlei manieren diverse wijk, waarin het lastig is gebleken om alle verschillende culturen met elkaar in contact te brengen en zo samen voor meer sociale cohesie te zorgen.
Als belangrijkste taken zie ik - naast het penningmeesterschap - voor mezelf:

>> Website

Vrienden van de J.H. Donnerschool

De leerlingen op de J.H. Donnerschool in De Glind hebben al veel meegemaakt. Daardoor zijn ze niet (meer) welkom in het reguliere onderwijs. De Donnerschool biedt deze leerlingen een veilige en liefdevolle leeromgeving en daarmee alsnog een echt perspectief. Maar de school mist het grote netwerk dat gewone scholen voor basis- en voortgezet onderwijs wel hebben. 

Met de Vrienden willen we dit gemis opvullen, door samen een netwerk onder en rond de Donnerschool te bouwen. 

Dat netwerk bestaat inmiddels uit 

Ook jij bent van harte welkom!

>> Website