In 2018 ben ik deze site begonnen als een mogelijkheid om mij uit te spreken, omdat ik mijn zorgen en boosheid over onrecht wilde delen, zonder de ellende van de bekende Sociale Media.

Medio 2020 en net 65 jaar geworden denk ik, dat we beter kunnen ophouden om  tegenover elkaar te staan. Wat als we vanaf nu zouden beseffen, dat we elkaar nodig hebben?

Mijn droom is om in vrijheid samen te leven in een inclusieve en rechtvaardige wereld.

Daarvoor zoek ik naar mogelijkheden in mijn directe omgeving. Door alle hoop en verwachtingen voorbij pas in actie te komen als ik dat kan gebaseerd op liefdevolle intenties.

Wil je reageren of meer weten? Je bent hierbij van harte uitgenodigd via willem.massier@terrazur.nl