Andere
dossiers

Op deze pagina heb ik andere dossiers rond het thema 'armoede' verzameld.

 1. Het dossier op de site van het Nederlands Jeugdinstituut, dat op het moment dat ik het toevoegde (begin oktober 2021 na een tip van Karina van Triest, directeur-bestuurder van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Barneveld) al het trieste aantal van 109 resultaten bevatte.

 2. Serie Armoede in Nederland op Follow the Money (2021, FTM):

   1. wie geen geld heeft, doet niet mee

   2. de wantrouwende overheid

   3. de bijstand

   4. de schuldenindustrie

   5. hoe komen we ervan af?

   6. Epiloog: Hoe wij het leven zijn gaan waarderen.

 3. Rapport 'Over de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede'

 4. Podcast 'Hoe de bijstand betuttelend, vernederend en onderdrukkend werd'

 5. Boeken

  1. Harvard-econoom Sendhil Mullainathan: 'Schaarste: hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen' (zie samenvatting) + bespreking op De Correspondent: "Waarom arme mensen domme dingen doen"

  2. Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving / Tim 'S Jongers: 'Gezichten van een onzeker bestaan'.
   Dit boek kan gratis worden gedownload. Mensen die leven in bestaansonzekerheid hebben een tekort aan persoonlijk, cultureel, economisch en sociaal kapitaal. Zij hebben een te klein informeel ondersteunend netwerk, instabiele woonsituatie, geen werk of dagbesteding en onvoldoende financiële middelen. In dit verhalenboek laat de RVS zien welke gevolgen bestaansonzekerheid heeft op welzijn.

  3. Ervarings'deskundige' Gerard Sangers: 'tegekvoorwoorden'

 6. De Schuldenindustrie; een dossier op Follow the Money (FTM) met o.a.

  1. Waarom de schuldenindustrie blijft bestaan, ondanks de misère die ze veroorzaakt

  2. De cash cow van Justitie: mensen met schulden

  3. Van minister Dekker moesten schuldenaren nog meer deurwaarderskosten betalen