Interessante
initiatieven

Op deze pagina verzamel ik de initiatieven om van te leren of misschien ook aan mee te doen. Initiatieven, waar daadwerkelijk geprobeerd wordt om effectief een antwoord te vinden op de grote problemen, die o.a. armoede en schulden met zich meebrengen. Wat opvalt, dat het empoweren van 'de zwakkeren' in de maatschappij bij eigenlijk alle projecten een grote plaats inneemt door de samenwerking van kansrijken, professionals en kansarmen.

 • MijnBuurtje.nl
  Een v
  eelzijdig online platform met geborgde communityaanpak voor alle maatschappelijke en sociale uitdagingen van gemeenten en inwoners.

 • ArmenTekort.be
  W
  il aan de hand van een tienjarig demonstratieproject in Antwerpen aantonen dat kansarmoede op grote schaal effectief te bestrijden is en – uiteindelijk – overwonnen kan worden.

 • LSAbewoners.nl
  Het LSA is een netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties. Wij delen onze kennis en bundelen onze kracht!

 • Burgerbegrotingen.eu
  Burgerbegroting is een inmiddels wereldwijd doorgedrongen proces van democratische besluitvorming, en een vorm van directe democratie, waarbij de burgers zelf beslissen hoe een gemeentelijk of overheidsbudget, dan wel een deel ervan, wordt besteed. Tijdens het opstellen van een burgerbegroting worden allerhande voorstellen van projecten voor publieke uitgaven besproken, en de prioriteiten vastgelegd. Dit overleg kan leiden tot een effectieve begroting, ofwel tot een reeks aanbevelingen aan verkozen vertegenwoordigers.

 • Maatschappelijke Alliantie
  De Maatschappelijke Alliantie (MA) gelooft dat deze complexe vraagstukken effectiever en duurzamer worden opgelost als publieke en private partijen samenwerken.