Interessante
initiatieven

Op deze pagina verzamel ik de initiatieven om van te leren of misschien ook aan mee te doen. Initiatieven, waar daadwerkelijk geprobeerd wordt om effectief een antwoord te vinden op de grote problemen, die o.a. armoede en schulden met zich meebrengen. Wat opvalt, dat het empoweren van 'de zwakkeren' en coördinatie van lokale projecten in de maatschappij een grote plaats inneemt door de samenwerking van kansrijken, professionals en kansarmen.

 • Movisie: Werken aan bestaanszekerheid
  Wat is er nodig om aan bestaanszekerheid te werken in de sociale basis? En hoe voorkomen we problemen die te maken hebben met bestaanszekerheid? Deze publicatie biedt een handreiking aan actoren in de sociale basis en stelt daarbij het perspectief van de inwoner centraal.

 • Convenant Schuldhulp
  Er is nog meer positief nieuws te melden om op in te spelen. De Nederlandse Vereniging voor VolksKrediet (NVVK) en de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) sloten in de week van 22 april 2022 een convenant.

 • Movisie: Hoe gaan we armoede aanpakken?
  Een artikel en uitleg over hoe verhoging van het minimumloon ten koste gaat van werkgelegenheid, maar ook dat voldoende inkomensondersteuning en bestaanszekerheid op termijn juist tot meer participatie kan leiden.

 • Sterk uit armoede
  Sterk uit Armoede is een ‘emancipatiebeweging’ van, voor en door de mensen in armoede. Onze aanpak van armoede kenmerkt zich door de inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen en hun ervaringskennis als complementair onderdeel van de oplossing.

 • Het Kansfonds met heldere korte pagina over armoede en schulden met enkele voorbeelden

 • Drieluik aan handreikingen beschikbaar gekomen voor de professionals in het Onderwijs, het Sociale Domein en de geboorte- en jeugdgezondheidszorg. (Alle drie te downloaden via een klik op één van de links.)

 • Armoede in de klas: Hoe ga je daarmee om?
  Hoewel scholen armoede niet kunnen oplossen, kun jij als leraar wel degelijk wat betekenen. In dit artikel deelt OvM (Onderwijs van Morgen) tips om armoede in de klas te herkennen en bespreekbaar te maken.

 • Magazine 'Oplossingen voor armoedebestrijding' met een voorwoord van Laurentien van Oranje. Je leest het via bovenstaande link digitaal op de site van MijnBuurtje.nl, maar kan het op de gelinkte pagina ook aanvragen om toegestuurd te krijgen.

 • De Sociale Alliantie voor een samenleving zonder armoede
  De Sociale Alliantie is een thematisch netwerk: er wordt in een open en flexibele structuur samengewerkt op basis van gezamenlijk geformuleerde centrale thema's. Vertrekpunt zijn de eigen activiteiten die de afzonderlijke organisaties ontwikkelen ten aanzien van de brede maatschappelijke problematiek van verarming en verrijking. De meerwaarde van de Sociale Alliantie is dat ze deze afzonderlijke activiteiten thematisch met elkaar verbindt.

 • MijnBuurtje.nl
  Een veelzijdig online platform met geborgde communityaanpak voor alle maatschappelijke en sociale uitdagingen van gemeenten en inwoners.

 • ArmenTekort.be
  Wil aan de hand van een tienjarig demonstratieproject in Antwerpen aantonen dat kansarmoede op grote schaal effectief te bestrijden is en – uiteindelijk – overwonnen kan worden.

 • LSAbewoners.nl
  Het LSA is een netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties. Wij delen onze kennis en bundelen onze kracht!

 • Burgerbegrotingen.eu
  Burgerbegroting is een inmiddels wereldwijd doorgedrongen proces van democratische besluitvorming, en een vorm van directe democratie, waarbij de burgers zelf beslissen hoe een gemeentelijk of overheidsbudget, dan wel een deel ervan, wordt besteed. Tijdens het opstellen van een burgerbegroting worden allerhande voorstellen van projecten voor publieke uitgaven besproken, en de prioriteiten vastgelegd. Dit overleg kan leiden tot een effectieve begroting, ofwel tot een reeks aanbevelingen aan verkozen vertegenwoordigers.

 • Maatschappelijke Alliantie
  De Maatschappelijke Alliantie (MA) gelooft dat deze complexe vraagstukken effectiever en duurzamer worden opgelost als publieke en private partijen samenwerken.

 • Sunnederland
  Professionele dienst- en hulpverleners kunnen namens hun cliënt een aanvraag voor een gift indienen bij een lokaal SUN-noodhulpbureau.

Prachtig allemaal. Maar zolang er op landelijk niveau niets wordt gedaan aan bijvoorbeeld de veel te harde participatiewet (met onder andere een ronduit oneerlijke kostendelersnorm) en een (te) laag minimumloon (waar de bijstand aan gekoppeld is) blijft het lokaal toch nog dweilen met de kraan open en verzachten van ellende.

Lees over die veel te harde participatiewet en het te lage minimumloon met gekoppelde bijstand ook 'Wat wethouder Esmah Lahlah leerde van haar maand in de bijstand: ‘De wet gaat uit van wantrouwen’' en je begrijpt meteen, wat ik hiermee bedoel.