"Mijn droom is om in vrijheid samen te leven in een inclusieve en rechtvaardige wereld,
waarin
voor onveiligheid en armoede geen plek meer is."